VyPj-clubille osallistui 18 vanhempainyhdistystä

Turvaryn ensimmäinen VyPj-clubitapaaminen järjestettiin Tiirikkalan yläkerrassa.
Illan teemana oli "Olkoon vanhempainyhdistystoiminta vaihteeksi pj:llekin helppoa kuin pala kakkua".
Turun alueen vanhempainyhdistystoimijat kokeneimmasta noviisiin.

Turvaryn yksi tehtävä on tukea paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa ja tarjota virikkeitä vanhempaintoimintaan. 

Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvaryn ti 9.1.2018 järjestämään VyPj-clubin nimellä kulkevaan verkostoitumistapahtumaan osallistui edustaja

15 vanhempainyhdistyksestä Turun kouluista ja päiväkodeista sekä

Raision alueellisen vanhempainyhdistyksen Raision Vanhemmat ry:n ja

Kaarinan Kuusiston koulun vanhempainyhdistyksen edustajat

Turvaryn itsensä lisäksi. 

Aikajana todensi osallistujien kokemuksen vanhempainyhdistystoiminnasta vaihtelevan puolesta vuodesta liki 20 vuoden panokseen.

Paljon erilaisia onnistumisia, suuri yhteinen haaste

Osallistujia pyydettiin kirjaamaan omasta vanhemapainyhdistystoimijan näkökulmasta yhdistyksensä 

ONNISTUMINEN

TAPAHTUMA

HAASTE / TAVOITE

VAPAA SANA / TOIVE TURVARYLLE 

Onnistumiseksi kirjattiin ilahduttavan moneen lappuun hyvä yhteistyö koulun kanssa. Rastit lapuissa tarkoittavat "näin meilläkin"-tykkäyksiä muilta osallistujilta. 

Tapahtumien kirjo esittelee sitä voimavaraa, mitä vanhempainyhdistystoimijat ovat koulun yhteisöllisyyden luomiselle; Oppilaiden Disco -kouluajan ulkopuolella, naisten oma ilta, kevättapahtuma päiväkotilaisten perheille, pihatapahtuma alueen asukkaille vauvasta vaariin ja monta muuta. 

Suuri yhdistävä haaste on muiden vanhempien saaminen mukaan toimintaan. Tähän Turvaryn hallitus toivottavasti voi tuoda helpotusta luomalla verkoston, missä hyvät käytänteet vertaisvanhempien aktivoimiseen leviävät. 

Vapaassa sanassa paljon tykkäyksiä saikin VyPj-clubin toteuttaminen vuosittain. Lisäksi Turvaryn ja Turun kaupungin välistä kumppanuussopimuksen hakemista pidettiin hyvänä aloitteena. Kumppanuussopimuksen etenemisestä kertoi Turvaryn hallituksen jäsen Mette Karlsson, joka toimii myös Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä. 

Turvaryn hallitus kiittää kaikkia vanhempia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä lastensa oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa ja päiväkodeissa. Erityiskiitos heille, ketkä antoivat aikaansa ja tulivat luomaan verkostoa muiden Turun alueen vanhempainyhdistysten toimijoiden kanssa. 

Pidetään yhteyttä! 

Toivottavasti seuraavan kerran viimeistään 6.3.2018 kun Turvary järjestää Kiusaamisasioiden tuki- ja palvelukeskus Valopilkun luennon "Kiusaamisen tunnistaminen, ehkäisy ja jälkihoito" vuosikokouksensa yhteydessä. Lisätietoja tapahtumasivulla>>

Suuret kiitokset Anniskelukahvila Tiirikkalalle hyvästä tarjoilusta ja palvelusta tapahtuman suunnittelussa. Tiirikkalan sivut>>