Sisäilmatoimikunta

Turun kaupungin sisäilmaoireilevan/sisäilmasairaan koululaislapsen hoitopolku.SiTku on Turvary ry:n hallituksen alainen sisäilmatoimikunta, joka on perustettu maaliskuussa 2018.

Visiomme on, että jokainen koulu ja päiväkoti Turussa on terveellinen ja turvallinen käyttää. Terve sisäilma on jokaisen lapsen oikeus.

SiTkun tavoitteet:

  • Lisätä tietoutta terveellisen ja turvallisen sisäilman merkityksestä vanhempien, tiloissa työskentelevien ja kaupungin virkamiesten sekä luottamushenkilöiden keskuudessa
  • Edistää läpinäkyvää tiedottamista ja viestintää Turun koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioissa
  • Lisätä vanhempaintoimijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuutta Turun koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioissa
  • Toimia vanhempainyhdistysten tukena koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä

SiTku kokoustaa muutaman kerran vuodessa. Osaan kokouksista osallistuu myös Turun kaupungin sisäilmapäällikkö. Kokoukseen saatetaan kutsua myös Turun kaupungin eri toimintojen asiantuntijoita. Kokouksissamme ovat jo vierailleet:

16.10.2018 Projektipäällikkö Reino Pöyhönen sekä apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila: Puolalan alakoulun remontin esittely
27.11.2018 Palvelupäällikkö (siivouspalvelut) Auli Rake: Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunnossapidon esittely siivouksen osalta
5.9.2019 Ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio & lastenlääkäri Kirsi Ylijoki (Lasten ja nuortenpoli): Sisäilmaoireilevan/sisäilmasairaan lapsen hoitopolku

Toimikunnan jäsenet:
Puheenjohtaja: Katja Hjerppe
Varapuheenjohtaja: Päivi Koskinen
Muut jäsenet: Susanne Agte, Erkki Helimo, Selena Kankare, Maina Laakso, Maria Laine, Marja Laine, Miia Lindholm, Krista Mäki. Lars Nyberg ja Sami Torssonen. Toimikunnan toimintaa jäsenenä seuraa Sara Viljanen.

Toimikunnan sähköpostisosoite: sitku.turvary@gmail.com