Sisäilmatoimikunta

Turun kaupungin sisäilmaoireilevan/sisäilmasairaan koululaislapsen hoitopolku.SiTku on Turvary ry:n hallituksen alainen sisäilmatoimikunta, joka on perustettu maaliskuussa 2018.

Visiomme on, että jokainen koulu ja päiväkoti Turussa on terveellinen ja turvallinen käyttää. Terve sisäilma on jokaisen lapsen oikeus.

SiTkun tavoitteet:

  • Lisätä tietoutta terveellisen ja turvallisen sisäilman merkityksestä vanhempien, tiloissa työskentelevien ja kaupungin virkamiesten sekä luottamushenkilöiden keskuudessa
  • Edistää läpinäkyvää tiedottamista ja viestintää Turun koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioissa
  • Lisätä vanhempaintoimijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuutta Turun koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioissa
  • Toimia vanhempainyhdistysten tukena koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä

SiTku järjesti 23.10.2019 Turun kaupungin luottamushenkilöille keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli: "Miten palauttaa vanhempien luottamus sisäilma-asioiden hoitoon Turussa."  Painotimme kolmea avainasiaa tämän saavuttamiseksi: Avoimuus, Osallisuus ja Vastuuttaminen. Kun nämä asiat ovat kunnossa, niin luottamus saadaan palautettua. Toimme mukaan myös taloudellisen näkökulman ja kerroimme, millä tavoin kaupunki pystyy säästämään sekä tekemään paremmin paikkansapitävät talousarviot kiinteistöpuolella. Meillä on valmiina konkreettiset toimenpiteet puolueille eteenpäinvietäviksi ja toteutettaviksi. On tärkeää tiedostaa, että yrityksen kulttuuri- ja arvomuutokset lähtevät aina yrityksen ylimmästä johdosta liikkeelle. Näkemyksemme on, että luottamushenkilöt edustavat Turun kaupungin ylintä johtoa. Täältä pääset tutustumaan SiTkun näkemykseen Turun kaupungin sisäilma-asioista: SiTku 23102019.pptx

SiTku kokoustaa muutaman kerran vuodessa. Osaan kokouksista osallistuu myös Turun kaupungin sisäilmapäällikkö. Kokoukseen saatetaan kutsua myös Turun kaupungin eri toimintojen asiantuntijoita. Kokouksissamme ovat jo vierailleet:

16.10.2018 Projektipäällikkö Reino Pöyhönen sekä apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila: Puolalan alakoulun remontin esittely
27.11.2018 Palvelupäällikkö (siivouspalvelut) Auli Rake: Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunnossapidon esittely siivouksen osalta
5.9.2019 Ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio & lastenlääkäri Kirsi Ylijoki (Lasten ja nuortenpoli): Sisäilmaoireilevan/sisäilmasairaan lapsen hoitopolku

Toimikunnan jäsenet:
Puheenjohtaja: Katja Hjerppe
Varapuheenjohtaja: Päivi Koskinen
Muut jäsenet: Susanne Agte, Erkki Helimo, Selena Kankare, Nina Landström, Maria Laine, Marja Laine, Henna Lempiäinen, Miia Lindholm, Lars Nyberg, Sami Torssonen ja Sonja Voipio. 

Toimikunnan sähköpostisosoite: sitku.turvary@gmail.com