Kannanotto etäkouluruoan tasa-arvoisen saavutettavuuden puolesta

Turun alueellisen vanhempainyhdistys Turvary ry:n kannanotto etäoppilaille jaettavan kouluruoan tasa-arvoisesta saavutettavuudesta Turussa

              

24.4.2020

Jakelu: Turun kaupungin sivistystoimiala, strateginen hankinta, kasvatus- ja opetuslautakunta

Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvary ry:n hallitus on huolissaan oppilaiden epätasa-arvosta saavuttaa etäoppilaille tarjottua kouluruokaa. Ymmärrämme, että poikkeusaika velvoittaa kunnan järjestämään etäoppilaille ruokailun vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa **). 

Turussa peruskoulun etäoppilaille on tarjottu mahdollisuus hakea ennakkoon ilmoittautumalla**) valmiita kylmiä kouluruoka-annoksia kouluilta ympäri Turkua. 

Turvaryn hallitukselle tulleiden tietojen mukaan Turun tarjoama mahdollisuus saada kouluruokaa on kuitenkin monelle etäoppilaalle tai heidän perheelle vaikea saavuttaa useista eri syistä:

-Lähin hakupiste sijaitsee niin kaukana ettei ruokaa ehdi sekä hakemaan että syömään olematta poissa oppitunnilta. Päivittäinen poissaolo haittaa opiskelua.
-Lähin hakupiste ei ole oppilaan saavutettavissa kuin julkisilla kulkuneuvoilla. Förin harvennetun aikataulun mukaisesti haku kestäisi kohtuuttoman pitkään. 
-Perheessä on riskiryhmään kuuluvia, eikä perhe halua altistua tartunnalle käymällä koululla päivittäin. 
-Tieto etäoppilaan mahdollisuudesta saada kouluruokaa ei ole tavoittanut tai ei tavoita ajoissa seuraavan viikon ilmoittautumislinkin sulkeutumiseen mennessä. 
-Oppilaalle on ylivoimaista mennä hakemaan ruoka-annosta yksin vieraasta koulusta 

Turvaryn hallitus on seurannut muiden Suomen kuntien tuottamaa poikkeusajan kouluruokapalvelua** ja ehdottaakin, että kouluruuan jakeluvaihtoehtoja olisi Turussa mahdollista laajentaa alla olevien ehdotusten mukaisesti. Tällöin pystytään varmistamaan, että jokaisella perheellä on yhtäläinen, tasa-arvoinen mahdollisuus poikkeusajan kouluruokatarjontaan sekä ruoka-avun vastaanottamiseen.

Vaihtoehdoista:

- lahjakortti sekä ruokakassi palvelisi perheitä, joissa on koululaisten lisäksi esimerkiksi myös päiväkoti-ikäisiä ruokailijoita, jolloin kaikille lapsille voisi tarjota samaa ruokaa. 
- lahjakortilla voisi ostaa erityisruokavalioon soveltuvia elintarvikkeita
- ruokakassin arvo olisi suurempi kuin lahjakortin arvo kun ostokset on tehty suuremmissa erissä
- ruokakassi sekä valmiit ateriat voivat toteuttaa korkeaa kotimaisten tuotteiden osuutta ammattialisten kokoamana  
- ruokakassin ja lahjakortin voisi noutaa vanhempi perheelle sopivaan aikaan
- valmiit ateriat ovat sellaisia, jotka ovat helppo oppilaiden itse käyttää, mikäli vanhemmat eivät ole kotona päivisin.
- valmiit ateriat sisältävät aina tuoreen kasvisosuuden ja ovat monipuolisia kasvis-kala-liha/keitto-pala-laatikko-ruokia
- Valmiita aterioita ei välttämättä tarvitsisi noutaa päivittäin, vaan nämä olisi mahdollista noutaa viikoksi tai pariksi päivää kerrallaan 
- Annokset voisi noutaa koulupäivän jälkeen seuraavaksi päiväksi  
- Annokset / ruokakassin voisi noutaa oppilaan sijasta vanhempi/huoltaja 
-Tarjota mahdollisuus ostaa kouluruoka-annoksia lukiolaiselle / päiväkoti-ikäiselle helpottamaan koko perheen lounasjärjestelyjä edullisesti. 

Ruoan muodossa annettu tuki varmistaa osaltaan, ettei poikkeusaikana lasten hyvinvointia haittaava ruokailu tai ruoan puute lisäänny, kun perheiden kyky vastata pitkittyneeseen poikkeusaikaan mahdollisesti heikentyy normaaliaikaan verrattuna. Ruokajakelu muokkaa lasten ja nuorten ruokaympäristöä**) ja mahdollistaa kulutuksen ohjaamisen kotimaisiin raaka-aineisiin**). 

Turvaryn mielestä on hienoa, että kouluruoan jakelussa ei Turussa ole kysytty perheen taloudellista tilannetta ja sama mahdollisuus on tarjottu kaikille peruskoulun etäoppilaille. Toivomme, että tämä toimintatapa säilyy samanlaisena myös jatkossa, jotta tarjottua kouluruokaa ei jätetä noutamatta leimautumisen pelon takia. Suomen Vanhempainliitto toteaa sivistysvaliokunnan kuulemisessa 21.4.2020** "Kouluruokailuun liittyvän viestinnän ja käytännön järjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät aiheuta lapselle, nuorelle tai perheelle häpeää. Häpeän kokemus voi syntyä, jos viestinnässä painotetaan vahvasti sitä, että kouluruokaa jaetaan ainoastaan esimerkiksi taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa oleville perheille."

Lisäksi toivomme, että koulun kautta varmistettaisiin, että tieto kouluruokajakelusta varmasti saavuuttaa kaikki oppilaat sekä perheet.

Jatkoa ajatellen kouluruokajakelusta kieltäytyvien kommentit antaisivat tietoa miten toimintaa voisi kehittää, mikäli koronapandemian jatkuessa kouluruokailua ei päästä suunniteltua pidempään toteuttamaan normaalisti. 

Yhteistyöterveisin

Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen halitus

Turvary ry on Turun alueellinen vanhempainyhdistys, jonka jäseniä voivat olla Turun kaupungin peruskoulujen sekä päiväkotien vanhempainyhdistykset sekä vanhemmat henkilöjäseninä. Turvaryn tehtävänä on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia niin kouluissa kuin päiväkodeissa, tukea paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa sekä osallistua julkiseen keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta. Turvary on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. www.turvary.fi

**) Viitteet

     Kuvissa kahdelle turkulaiselle alakoululaiselle noudettua kouluruokaa 17.-23.4.2020