Kodin ja koulun tai päiväkodin yhteistyötä oppimisen tueksi

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

 

Tehtäviämme

 • edistämme lasten oppimista ja hyvinvointia niin kouluissa kuin päiväkodeissa 

 • tuemme paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa

 • osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta 

Toimintaamme

 • järjestämme vanhempia kiinnostavia keskustelu- ym. tilaisuuksia 

 • seuraamme kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisia asioita ja tiedotamme niistä 

 • otamme kantaa mm. koulujen ja päiväkotien tiloihin ja resursseihin liittyviin kysymyksiin

 • tarjoamme virikkeitä vanhempaintoimintaan

 • tuemme uusien vanhempainyhdistysten perustamista

Periaatteitamme 

 • olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia

 • pyrimme aktiiviseen tiedonvälitykseen ja aitoon vuorovaikutukseen

 • suhtaudumme avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskuntamme asioihin

 • olemme suoraan yhteyksissä paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja organisaatioihin 

"Äiti, mikä se turvary oikein on?"

"Turvary on turkulaisten vanhempien yhteinen yhdistys, jonka tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on koulussa hyvä olla. Turvary tukee kodin ja koulun yhteistyötä sekä patistaa päättäjiä pitämään huolta siitä, että kouluun on lyhyt ja turvallinen matka, että luokat ovat sopivan kokoiset ja että luokissa on riittävästi opettajia ja opetusvälineitä."

"Turvary kantaa myös huolta varhaiskasvatuksen laadusta ja tukee esikoulujen ja päiväkotien vanhempaintoimintaa."