Turvaryn hallitus keskusteli kouluruokailusta Turun kaupungin ruokapalvelupäällikön kanssa 15.1.2019

Suvi Haukioja_esitys kouluruokailusta Turvaryn hallitukselle 15.1.2019
Suvi Haukioja_esitys kouluruokailusta Turvaryn hallitukselle 15.1.2019_palaute

Turvaryn hallitus kutsui 15.1.2019 kokoukseensa Turun kaupungin ruokapalvelupäällikkö Suvi Haukiojan keskustelemaan kouluruoasta Turun kaupungin kouluissa.

Keskustelun pääaiheina olivat kouluruuan tuottajan kilpailutuksen tilanne sekä palautteen antaminen kouluruuasta. Turvaryn kokouksessa ei käsitelty päiväkotien ruokailua.

Sivistystoimialan sopimusten ravitsemuslaatu tulee ruokapalveluntuottajan tuottaa Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) suositusten mukaisesti. 

Noudatettavat suositukset: 
Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN 2018)
Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille (THL ja VRN 2016)
Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus (Opetushallitus ja VRN 2017)
Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset (VRN 2014)

Liitteenä sivun alalaidassa Suvi Haukiojan esitys, jossa yksityiskohtaisemmin tietoa millä tasolla sopimus ottaa kantaa ravitsemuslaatuun.

Turun kaupungin kouluruoan tuottaa ARKEA

Kouluruokailussa ruokapalvelun tuottaja vastaa ruoan toimittamisesta sopimuksen mukaisesti ja koulu / kaupunki vastaa ruokailutiloista, ruokailuajoista sekä ruokailuajan pituudesta. 

Turun kaupungin kokouksen jälkeen 24.1.2019 julkistaman uutisen mukaan Arkea Oy toimittaa ateriat kaikkiin Turun kaupungin päivähoitoyksiköihin, kouluihin ja lukioihin. 

turku.fi 24.1.2019 uutinen Arkea Oy jatkaa Turun koulujen ja päiväkotien ruokapalveluiden tuottajana

Antamalla palautetta kouluruokailusta vaikutat

Keskustelussa korostui asiakkailta saatavan palautteen merkitys kouluruokailun kehittämiselle. 

Kaikista kouluruokailuun liittyvistä seikoista voi antaa palautetta Turun kaupungin palautekanavan kautta. Palautteet käsitellään Arkeassa ja luetaan myös tilaajan, Turun kaupungin toimesta (ruokapalvelun päällikkö) sekä käsitellään tilaajan ja tuottajan seurantapalavereissa kuukausittain. 

Palautteiden seuranta on osa kilpailutuksen kautta tehdyn sopimuksen seurantaa ja kokonaisuutta käydään ruokapalvelupistekohtaisesti läpi vuosittaisilla laadunarviointikierroksilla. Lisäksi palautepalveluun annetut palautteet vaikuttavat seuraavaan ruokapalvelun kilpailutuksen hankintakriteerien muodostukseen. 

Turun kaupungin palautekanava https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/fi/Feedback/47-Arkean%20ruokapalvelut

 

Lue myös Suvi Haukiojan vastaus 23.1.2019 Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityspyyntöön koskien ruuan laatua Turun kouluissa ja päiväkodeissa Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjaote 23.1.2019 

 

Voisiko Turku olla Suomen kouluruokailukaupunki?

Eat My Turku sivuston julkistamisen yhteydessä on jo mainittu, että Turku voisi ruokakaupunkina laajentua myös kouluruokakaupungiksi. Eräs vanhempainyhdistys olikin jo lähettänyt tämän tavoitteen terveisenä tapaamiseen. Turvaryn hallitus antaa tukensa ja on mielellään mukana edistämässä tavoitetta. 

Eat My Turku sivusto>>

Varsinais-Suomen oma ruokasivusto ei ole pelkkää huippuravintoloiden esittelyä – huippukokki haluaa mukaan ruoantuottajat YLE.fi 14.1.2019 

Aki Wahlman haluaa Turun ruokakulttuurin paremmin esiin: "Suur-Turku on Suomen Skåne" turkulainen.fi 16.1.2019

Malli koulun ruokakulttuurin kehittämiseen Kouluruokalasta kouluravintolaksi hundred.fi / Cygnaeuksen koulu, Turku 

 

PDF-tiedostoRuokapalvelut Sivistystoimialan uudet ruokapalvelusopimukset Turva ry 15.1.2019_lyhennetty.pdf (597 kB)
Turun kaupungin ruokapalvelupäällikön esitys Turvaryn hallituksen kokouksessa 15.1.2019