Vuosikokous 2022

Toivotamme kaikki tervetulleiksi Turvary:n vuosikokoukseen 24.3.2022 klo 18.00-20.00 Rieskalähteen koululle, Jöllintie 3.

Etsimme myös hallitukseen jäseniä

Hallitukseen toivotaan mukaan lisää turkulaisten koululaisten sekä varhaiskasvatuksen että toisenasteen lasten ja nuorten vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita edistämään oppilaiden hyvinvointia koko Turun kattavassa vanhempainyhdistystoimijoiden verkostossa.

Turvary:n hallituksessa voi olla omien voimavarojen mukaan, ja se tarjoaa näköalaa Turun kouluihin sekä vertaistukea vanhemmuuteen. Olemme mukana yhteistyössä Turun kaupungin kanssa ja toivomme saavamme mahdollisimman laajan näkökulman kasvatusorganisaatioihin vanhempien kautta.

Nähdään kokouksessa!

Turvaryn tehtävänä on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia niin kouluissa kuin päiväkodeissa, tukea paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa sekä osallistua julkiseen keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta.

Turvary on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys ja saa toimintaansa rahoitusta Turun kaupungin yleisavustuksesta.

2021 hallituksen kokoonpanon löydät https://www.turvary.fi/yhteystiedot/

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ota yhteyttä turvary.pj@gmail.com.

 

Turun alueellisen vanhempainyhdistys Turvary ry:n vuosikokous
to 14.3.2021 klo 18-20

Esityslista:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.