TIEDOTE: Vanhempainyhdistykset haastettu liikenneturvallisuustempaukseen to 13.9.2018

10.9.2018

Turvaryllä on jaettavana vielä muutama heijastinliivi vanhempainyhdistysten käyttöön.
Turvaryllä on jaettavana vielä muutama heijastinliivi vanhempainyhdistysten käyttöön.

Turvarylle on tärkeää tehdä näkyväksi vapaaehtoisten vanhempien toimintaa liikenneturvallisuuden puolesta ja siten tukea toiminnan jatkuvuutta koulujen vanhempainyhdistyksissä.

Tiedote 10.9.2018

Turvaryn liikenneturvallisuuskampanja sekä tempaus to 13.9.2018  

Aika: to 13.9.2018 esim. klo 07:30 - 10:00 / joskus 
Paikka: Turun koulujen lähialueet

Turun alueellinen vanhempainyhdistys Turvary ry haastaa kaikki Turun koulujen vanhempainyhdistykset mukaan liikenneturvallisuuskampanjaan, jolla vanhemmat kokemusasiantuntijoina tuovat esiin koulumatkojen turvallisuutta parantavia ja vähentäviä tekijöitä. Päiväkotien vanhempainyhdistykset ovat tervetulleita liittymään haasteeseen. 

To 13.9. järjestettävä tempaus on osa valtakunnallista koulujen Liikenneturvallisuusviikkoa 10.-14.9.2018. Teemana on turvallisesti kävellen ja pyörällä.

Turvaryn kampanjan tavoitteena saada vanhemmat toimimaan yhdessä koulumatkaliikenteen turvallisuuden puolesta ruohonjuuritasolla sekä herättää muiden tielläliikkujien huomio koulukohtaisiin liikenneturvallisuutta heikentäviin tekijöihin.

Turvaryn liikenneturvallisuusviikon tempaus järjestetään jo kolmatta kertaa. Aikaisempana vuosina vapaaehtoiset vanhemmat ovat koulujen läheisyydessä esimerkiksi muistuttaneet niin oppilaita kuin autoilijoita seuraamaan liikennettä eikä somea sekä patistaneet oppilaita käyttämään suojatietä lyhimmän reitin sijaan.  

Turkulaiset vanhempainyhdistykset ovat olleet aktiivisia muulloinkin liikenneturvallisuuden puolesta muun muassa kouluaamujen pimetessä jakaen lahjoitettuja heijastimia oppilaille sekä kutsuen poliisin edustajan koulun pihaan kertomaan polkupyörissä tarvittavista varusteista. 

-Turvarylle on tärkeää tehdä näkyväksi tätä vapaaehtoisten vanhempien toimintaa liikenneturvallisuuden puolesta ja siten tukea toiminnan jatkuvuutta koulujen vanhempainyhdistyksissä, kertoo Turvaryn puheenjohtaja Maarit Laurinen. 

-Liikenneturvallisuuden tekijöistä muistuttamista pitää tehdä myös Liikenneturvallisuusviikon ulkopuolella; aivan ruohonjuuritasolla kysymällä oman lapsen kokemuksia tai suuremmissa linjoissa antamalla palautetta kaupungin liikennejärjestelyihin palautepalvelun kautta. Vanhempainyhdistykset voivat olla melkoisia tiedon lähteitä koulumatkojen sujuvuuden parantamiselle kunhan heitä rohkaistaan nostamaan asiansa esille. 

Vuoden 2018 tempaukseen on maanantaiaamuun mennessä ilmoittautunut osallistuvansa Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys. Lisää osallistujia odotetaan ilmoittautuvan haasteen tavoittaessa vanhempainyhdistyksiä. 

Ajantasaisesta tilanteesta sekä lisätietoja voi kysyä Turvaryn puheenjohtajalta tai koulujen vanhempainyhdistyksistä suoraan (lista https://www.turvary.fi/jasenyhdistykset/) .

-Vasaramäen koulun vanhempainyhdistyksen sivuilta löytyy heidän tekemä koulukyyditsemisohje (2017) https://www.vaskunvanhemmat.fi/yleista/ohjeet/

-Topeiluksen koulun vy jakoi heijastimia lokakuu 2017 
http://topeliuksenvanhis.blogspot.com/2017/10/heijastimet-heilumaan.html

 

Terveisin
Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen pj

Maarit Laurinen

turvary.pj@gmail.com (mieluiten soittopyyntöjä koska vanhempainyhdistystoiminta perustuu toimintaan vapaa-ajalla).  

Turvary ry on Turun alueellinen vanhempainyhdistys, jonka jäseniä voivat olla Turun kaupungin peruskoulujen sekä päiväkotien vanhempainyhdistykset sekä vanhemmat henkilöjäseninä. Turvaryn tehtävänä on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia niin kouluissa kuin päiväkodeissa, tukea paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa sekä osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta. 

Turvary on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pyrkii aktiiviseen tiedonvälitykseen ja aitoon vuorovaikutukseen suhtautuen avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskuntamme asioihin sekä olemaan suoraan yhteyksissä paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja organisaatioihin.

www.turvary.fi