Kohti kumppanuutta Turun kaupungin kanssa

6.4.2018

Turvaryn jäsenten osoitus toiminnastaan Turun kaupungin kouluissa
Turvaryn jäsenten osoitus toiminnastaan Turun kaupungin kouluissa

Turvaryn ja Turun kaupungin välisen kumppanuussopimuksen kautta muodostettava yhteistyö edistäisi Turvaryn periaatetta olla suoraan yhteyksissä paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja organisaatioihin sekä toisaalta toteuttaisi Turun perusopetuksen opetussuunnitelman yhteisöllisyyttä lisäävää vanhempien verkostoitumista ja toimimista opettajien ja koulun työn tukena sekä vastaavia tavoitteita varhaiskasvatuksen puolella.

Tapaaminen Turun kaupungin edustajien kanssa ke 4.4.2018

  • Turvary: Maarit Laurinen (pj) ja Mette Karlsson (hallituksen jäsen, kumppanuussopimusvastaava)
  • Timo Jalonen (Sivistystoimialan toimialajohtaja) 
  • Tommi Tuominen (perusopetuksen palvelualueen johtaja)
  • Estynyt: Sissonen Salla (perusopetuksen suunnittelija)

Keskustelun aiheena oli kumppanuussopimuksen solmiminen Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvary ry:n ja Turun kaupungin eli kotien ja koulutuksen järjestävän tahon kanssa. 

Turvaryn ja Turun kaupungin välisen kumppanuussopimuksen kautta muodostettava yhteistyö edistäisi Turvaryn periaatetta olla suoraan yhteyksissä paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja organisaatioihin sekä toisaalta toteuttaisi Turun perusopetuksen opetussuunnitelman (otettu käyttöön 1.8.2016) mukaisesti "huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta" sekä tavoitetta "luoda pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle", jonka kautta "vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle" sekä vastaavia tavoitteita varhaiskasvatuksen puolella.  

Turvaryn tehtävänä on osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta seuraten ajankohtaisia asioita ja tiedottaa niistä jäsenistöllemme. Kumppanuussopimus Turun kaupungin kanssa tukee myös tätä toimintaa. 

Turvary on jäsenyhdistys Suomen Vanhempainliitossa, jonka tuottamiin sekä levittämiin hyviin käytänteisiin ja ohjeistukseen Turvaryn vapaaehtoispohjainen toiminta perustuu. Lue lisää: Suomen Vanhempainliiton strategia-asiakirja kohti vuotta 2025 

Tapaamisessa 4.4.2018 sovittiin, että 

  • Turvary kutsuu, tarvittaessa perusopetuksen palvelualueen johtajan kautta, kokoon Turun kaupungin edustajia sekä jäsenyhdistyksien edustajia ja vanhempia keskustelemaan kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista aiheista. 
  • Turvary pyrkii toteuttamaan toimintasuunnitelmansa mukaista päiväkoti- ja koulukohtaisten vanhempainyhdistysten tukemista vanhempainyhdistysverkostoa vahvistamalla sekä koulutuksella. 
  • Kumppanuussopimuksesta laaditaan luonnos yhteistyössä kokouksesta estyneen Salla Sissosen avustuksella. 

Esittelimme sivistystoimialan toimialajohtajalle sekä perusopetuksen palvelualueen johtajalle jäsenyhdistystemme terveiset tammikuiselta vypj-clubilta (kts. kuvat) kannanottona miten paljon erilaista toimintaa koulukohtaiset vanhempainyhdistykset järjestävät oppilaille ja perheille, miten vanhempien saaminen laajemmin mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan on monen koulun aktiivisten toimijoiden haaste ja miten moni kertoi vanhempainyhdistyksen onnistumisena hyvän yhteistyön koulunsa kanssa. 

Turvary kiittää Turun sivistystoimea tuesta Turvaryn tunnettavuuden kasvattamisessa linkillä* kodin ja koulun yhteistyötä Turussa kuvaavalla  turku.fi -verkkosivulla sekä kirjasta Turun koulut aikansa ilmiönä.

Vuoden 2018 Turun koulujen ilmiöiden puolesta

Maarit Laurinen

Turvaryn pj 2018

 

*turku.fi / perusopetus / kodin ja koulun yhteistyö

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/kodin-ja-koulun-yhteistyo